Trainingsaanbod

Het aanbod van trainingen van Waldt Coaching & Training richt zich op het aanleren van vaardigheden en methodieken die tot doel hebben verandering bij jezelf te bewerkstelligen. De filosofie hierachter is dat je alleen invloed hebt op je eigen handelen en gedrag en niet op dat van anderen. Echter, door je eigen gedrag te veranderen zul je merken dat je wel invloed kunt uitoefenen op anderen. Op dit moment worden de onderstaande trainingen aangeboden. Maatwerk is uiteraard ook bespreekbaar. Hiervoor kun je direct contact met mij opnemen.

 

 

 

 

 

 Deze training bestaat uit de volgende modules die ook los af te nemen zijn:


Geweldloos Communiceren:  6,40 SKJ Registratie Punten

Hierin worden de basisprincipes van de Geweldloze Communicatie uitgelegd en geoefend. Door literatuurstudie, voorbereiding- en verwerkingsopdrachten, en het online beantwoorden van vragen wordt zorg gedragen voor borging van de kennis van de methodiek. In de bijeenkomst is er ruimte om te oefenen en de technieken verder eigen te maken.

Duur: 4 uur klassikaal, 2 uur literatuurstudie en voorbereiding- en verwerkingsopdrachten en ca. 4-6 uur online zelfstudie, inclusief toegang tot de online leeromgeving.

Lesmateriaal: Paper met samenvatting van de theoretische basisprincipes van de methode, formulier voor uitwerken van een geweldloze dialoog, voorbereidings- en verwerkingsopdrachten, literatuurlijst, online vragen met uitleg.

 

Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit: 12 SKJ Registratie Punten

Hierin wordt de methodiek van geweldloos verzet uit de doeken gedaan en wordt uitleg gegeven over hoe nieuwe autoriteit vorm te geven. Via literatuurstudie, voorbereidings- en verwerkingsopdrachten en het online beantwoorden van vragen wordt de kennis verder geborgd. Tijdens de bijeenkomst wordt de methodiek geoefend aan de hand van praktische voorbeelden.

Duur: 8 uur klassikaal en 2 uur literatuurstudie en voorbereidings- en verwerkingsopdrachten, ca. 8 uur online zelfstudie, inclusief toegang tot de online leeromgeving.

Lesmateriaal: Paper met samenvatting van de methodiek, online filmpjes met uitleg over onderdelen van de methodiek, literatuurlijst, voorbereidings- en verwerkingsopdrachten, online vragen met uitleg.

 

Waakzame zorg in praktijk: De Paraplu van Waakzame Zorg: 12 SKJ Registratie Punten

Hierin wordt een intervisie tool geïntroduceerd waarmee op casusniveau een concreet plan van aanpak geformuleerd kan worden, zodat de methodiek ook daadwerkelijk in de dagelijkse werksituatie geïmplementeerd kan worden. Aan de hand van een individueel voorbereide casus wordt de werkwijze uitgelegd en een plan van aanpak opgesteld.

Duur: 8 uur klassikaal

Lesmateriaal: Intervisie-set met (praat)kaarten van de Paraplu van Waakzame Zorg, voorbereidings- en verwerkingsopdrachten, format voor reflectieverslag.

Totaal aantal SKJ registratie punten voor de hele training Geweldloos Werken in de Zorg: 30,40

 Deze training is door SKJ geaccrediteerd!

30,4 punten voor alle modules (1,2,3) Geweldloos werken in de Zorg.
6,4 punten voor module 1, Geweldloos Communiceren.
12 punten  voor module 2, Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit.
12 punten  voor  module 3, Waakzame Zorg in Praktijk: de Paraplu van Waakzame Zorg.

 

Training Verbindend Communiceren

Training die gebaseerd is op de principes van Geweldloze Communicatie en zeer geschikt is voor het onrtwikkelen van een effectieve communicatie vooral in situaties waarin weerstand een rol speelt.

Duur: Online masterclass van 1,5 uur waarbij de theorie wordt toegelicht. 2 uur literatuurstudie en voorbereiding- en verwerkingsopdrachten en ca. 4-6 uur online zelfstudie, inclusief toegang tot de online leeromgeving.

Lesmateriaal: Paper met samenvatting van de theoretische basisprincipes van de methode, formulier voor uitwerken van een geweldloze dialoog, voorbereidings- en verwerkingsopdrachten, literatuurlijst, online vragen met uitleg.

Training Effectief Assertief; van inzicht naar doen! 

Duur: Online masterclass van 1,5 uur waarbij de theorie wordt toegelicht. 2 uur literatuurstudie en voorbereiding- en verwerkingsopdrachten en ca. 4-6 uur online zelfstudie, inclusief toegang tot de online leeromgeving.

Lesmateriaal: Paper met samenvatting van de theoretische basisprincipes van de methode, formulier voor het filteren van waarden en stellen van doelen, aanvullende literatuur, online filmpjes, online vragen met uitleg.

Individuele Coaching

Daarnaast is er de mogelijkheid om individueel gecoacht te worden op basis van eigen leerdoelen of hulpvragen.

neem contact met mij op

Tarieven

De training Geweldloos Werken in de Zorg wordt in de volgende pakketten aangeboden:

Pakket 1:

Training Geweldloos Communiceren + Training Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit + Training Waakzame Zorg in Praktijk

€ 700,- per deelnemer, inclusief een set intervisie-kaarten voor elke deelnemer.

Pakket 2:

Training Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit + Training Waakzame Zorg in Praktijk

€ 550,- per deelnemer.

De onderstaande trainingen zijn ook los te volgen:

  • Training Geweldloos Communiceren: € 295,- per deelnemer;

  • Training Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit: € 395,- per deelnemer.

 

Training Hoe kom ik beter op voor mijzelf: Assertief in 5 stappen

€ 450,- per deelnemer.

Individuele coaching op basis van een tarief van € 99,- per 1,5 uur.

De trainingen zijn in-company te volgen, of op locaties in het hele land – er geldt een meerprijs indien een locatie door de trainer verzorgd dient te worden. Er wordt een minimum aantal deelnemers gehanteerd van 5 personen. 

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Voor particuliere oplossingen of maatwerk kom ik graag met je in contact. Ook voor meer informatie over de trainingen en coachingsmogelijkheden kun je contact met mij opnemen.

 

Aangesloten bij 
SKJ logo  lvsc web  gvna  nobco web  Institute of Microtraining