Waldt Coaching & Training (KvK 51856352), hierna te noemen Waldt Coaching,
verleent u hierbij toegang tot haar website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Waldt Coaching behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling tehoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Waldt Coaching spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiserenen/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledigen/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Waldt Coaching. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Waldt Coaching nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Waldt Coaching. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Waldt Coaching, behoudens en slechtsvoor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bijspecifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's ofindividuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Aangesloten bij 
SKJ logo  lvsc web  gvna  nobco web  Institute of Microtraining